Användarvillkor för den webbaserade butiken foxfashion.se


I. Allmän information

1. Dessa regler anger reglerna för användning av Onlinebutiken, beställningar av produkter som finns tillgängliga i Onlinebutiken, leverans av de beställda produkterna till Kunden, betalning av avgiften för den beställda produkten av Kunden, samt Kundens rätt att avbryta beställningen och dra sig ur avtalet.

2. Onlinebutiken som finns på webbplatsen www.foxfashion.se låter dig göra köp via Internet.

3. Butiken www.foxfashion.se drivs av företaget:

FOX Robert Nowakowski

ul. Chłodna 40

65-127 Zielona Góra

Polen

NIP: PL973-086-43-21

4. Korrespondensadress:

FOX Robert Nowakowski

ul. Chłodna 40

65-127 Zielona Góra

tel +48 663530075

E-post: [email protected]

5. Registrering i nätbutiken www.foxfashion.se, inklusive bläddring i nätbutikens erbjudande, är kostnadsfri.

6. Varje person som använder nätbutiken www.foxfashion.se bekräftar att kundservice utförs med hjälp av ett IT-system som säkerställer bearbetning och lagring, samt sändning och mottagning av data som anges i punkt II, via ett telekommunikationsnätverk, i enlighet med med lydelsen av lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (2002 års lagtidning, nr 144, punkt 1204, med ändringar).

7. Villkoret för att använda onlinebutiken www.foxfashion.se är att läsa dessa regler och acceptera deras bestämmelser.

8. För att skapa ett konto som låter dig göra inköp i Butiken, ständigt övervaka orderstatus och orderhistorik, bör Kunden registrera sig på webbutikens webbplats www.foxfashion.se. Anmälan sker genom att fylla i anmälningsformuläret.

9. Efter att du registrerat dig i onlinebutiken www.foxfashion.se, varje gång du loggar in med de uppgifter som anges i registreringsformuläret.

II. Villkor för tillhandahållande av elektroniska tjänster

För att säkerställa säkerheten och bekvämligheten med att använda onlinebutiken www.foxfashion.se, bör kunden ha en enhet som uppfyller vissa standarder:

a) aktiv anslutning till Internet som möjliggör ömsesidig kommunikation via HTTP- och HTTPS-protokollen,

b) en korrekt installerad webbläsare som stöder HTML-standarden och CSS3-tekniken (Cascading Style Sheets), t.ex. Internet Explorer version 9.0 eller senare, Mozilla Firefox version 7.0 eller senare, Google Chrome version 10.0 eller nyare, Opera version 10.0 eller senare,

c) JavaScript och cookies aktiverade,

d) aktiv e-postadress,

e) aktivt mobiltelefonnummer.

III. Behandling av kunddata

1. För att korrekt registrera ett konto i onlinebutiken www.foxfashion.se är det nödvändigt:

a) tillhandahålla en aktiv e-postadress,

b) tillhandahålla ett aktivt mobiltelefonnummer,

c) definiera ett lösenord som endast är känt för kunden.

2. Följande uppgifter är nödvändiga för korrekt utförande av beställningar i Butiken:

ett namn,

b) efternamn,

c) adressuppgifter,

d) e-post,

e) mobiltelefonnummer.

3. Följande innehåll kommer att skickas till e-postadressen:

a) information om de kommande stadierna av orderuppfyllelse i onlinebutiken,

b) information om annullering eller ändring av orderuppfyllelsedatum i nätbutiken,

4. Det angivna telefonnumret kommer att användas för följande ändamål:

a) kontakt med kunden endast i exceptionella situationer (t.ex. fel i beställningen, saknade fraktdata).IV. integritetspolicy

1. Genom att göra en beställning i butiken samtycker Kunden till att placera sina personuppgifter i databasen www.foxfashion.se och att behandla dem endast i syfte att genomföra avtalet. Att tillhandahålla personuppgifter från Kunden och samtycke till deras behandling är nödvändigt för att butiken ska kunna slutföra beställningen. Varje kund har tillgång till sina uppgifter och kan när som helst ändra/ta bort dem från vår databas.

2. Personuppgifter som tillhandahålls av kunden vid beställning är skyddade i enlighet med lagen av den 29 augusti 1997 "Om skydd av personuppgifter" (Journal of Laws No. 133, punkt 883) på ett sätt som förhindrar åtkomst av utomstående.

3. Ytterligare information angående skydd av personuppgifter finns på fliken "Sekretesspolicy" som finns i Onlinebutiken.

V. Accept och utförande av beställningar i Butiken.

1. Kunden lägger en beställning i Butiken genom att välja varor och lägga dem i den elektroniska "korgen" och fylla i beställningsformuläret. Efter beställning får Kunden ett e-postmeddelande som bekräftar beställningen och information om hur man betalar för varorna.

2. Kunden informeras löpande om status för beställningen via e-post och, vid registrerade kunder, via fliken "MITT KONTO".

3. Vid omständigheter som hindrar utförandet av den gjorda beställningen helt eller tillfälligt förbehåller sig FOX Robert Nowakowski rätten att avbryta utförandet av beställningen - man åtar sig att omedelbart meddela Beställaren om situationen.

4. Villkoret för utförandet av beställningen är tillgången på varorna på lagret. I händelse av otillgänglighet för några av de varor som omfattas av beställningen, informeras Kunden om beställningens status och beslutar om dess vidare genomförande (delimplementering eller annullering av hela beställningen).

5. Beställningar kan göras på butikens hemsida och via e-post till följande adress: [email protected] 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan eller per telefon på +48 663 530 075 från 8:00. till 16:00 :00, måndag till fredag ​​och från 10:00 till 14:00 på lördagar. Beställningar gjorda på vardagar efter öppettider. 13.00 på lördagar, söndagar och helgdagar - kommer att behandlas nästa arbetsdag.

6. För att säkerställa säker shopping för kunderna förbehåller sig FOX Robert Nowakowski rätten att kontakta dig per telefon för att bekräfta beställningen i händelse av:

a) beställningar som ska betalas vid leverans över SEK 10 000,

b) Kunden underlåter att hämta två på varandra följande beställningar,

c) otillgänglighet av varor.

6. Vid tvivel om korrektheten av kontaktuppgifterna, felaktigt postnummer etc. kommer FOX Robert Nowakowski att kontakta Kunden per telefon eller e-post för att verifiera uppgifterna.

7. Efter bekräftelse av beställningen ingås ett försäljningsavtal för varorna mellan Kunden och FOX Robert Nowakowski.

VI. Råvarupriser.

1. Alla priser på varor anges i polska zloty och inkluderar moms.

2. Priset som anges för varje produkt som presenteras i Butiken är bindande vid den tidpunkt då Kunden gör beställningen.

3. FOX Robert Nowakowski förbehåller sig rätten att ändra priserna på varor i Butikens erbjudande, introducera nya och ta bort utvalda varor från Butikens erbjudande, genomföra och avbryta kampanjkampanjer på Butikens webbplatser eller göra ändringar i dem. Ovanstående rättigheter påverkar inte priserna på varor i beställningar som görs före datumet för ikraftträdandet av prisändringen, villkoren för kampanjkampanjer eller försäljning.

4. En momsfaktura bifogas varje köp.VII. Tid, metod och kostnad för orderuppfyllelse:

1. FOX Robert Nowakowski erbjuder leverans av sina produkter i hela Europeiska unionen samt till Schweiz, Norge och USA.

2. Datumet då beställningen kommer att skickas är markerat bredvid varje produkt. Vi börjar behandla beställningar från det ögonblick vi tar emot betalningen eller, vid postförskott, från det ögonblick då beställningen görs. Om beställningen görs på en arbetsdag efter kl. 12.00, påbörjas behandlingen nästa arbetsdag. Om beställningen görs på en arbetsdag efter kl. 12.00, påbörjas behandlingen nästa arbetsdag.

3. Fraktavgiften beror på vald leveransmetod och till vilket land den ska levereras.

4. Varorna för transport är korrekt packade och säkrade, och alla försändelser är försäkrade

VIII. Betalningsmetoder:

1. Butiken accepterar följande betalningsmetoder:

Elektroniska betalningar och betalkortsbetalningar via auktoriserade tjänster, i enlighet med informationen som ges i Webbutiken.

2. Lämplig betalningsform väljs när du fyller i beställningsformuläret.

IX. Återträde från köpekontraktet

1. Enligt lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Journal of Laws of 2014, punkt 827, med ändringar) har en kund som är konsument rätt att frånträda avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar från och med den dag då han övertog godset i besittning eller där annan tredje part än transportören och som Kunden angett kom i besittning av godset. För att uppfylla denna tidsfrist räcker det att skicka en deklaration till adressen till FOX Robert Nowakowski, ul. inom 14 dagar efter mottagandet av paketet. Chłodna 40, 65-127 Zielona Góra, via e-post [email protected].

2. FOX Robert Nowakowski skickar en bekräftelse på mottagandet av förklaringen om frånträde från kontraktet till e-postadressen omedelbart efter att ha mottagit förklaringen om frånträde från kontraktet.

3. Varorna ska returneras till FOX Robert Nowakowski på kundens bekostnad, dock senast 14 dagar från dagen för frånträdet från avtalet.

4. Om Kunden har valt ett annat leveranssätt av varorna än det billigaste standardleveranssättet som butiken erbjuder, är FOX Robert Nowakowski inte skyldig att ersätta de merkostnader som han ådragit sig.

5. Butiken återbetalar ett belopp motsvarande inköpspriset, vilket inkluderar varans pris och fraktkostnaden till kunden.

6. FOX Robert Nowakowski återbetalar betalningen med samma betalningssätt som kunden använder, såvida inte kunden uttryckligen samtycker till ett annat retursätt, vilket inte innebär några kostnader för honom.

7. FOX Robert Nowakowski kan hålla inne återbetalningen av betalningar som erhållits från Kunden tills varorna har mottagits tillbaka eller uppvisar bevis på att varorna returnerats, beroende på vilken händelse som inträffar först.

8. Kostnaderna för att returnera varorna bärs av kunden.

9. Kunden är ansvarig för eventuell minskning av varornas värde till följd av att de används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

X. Garanti

1. Alla varor som köps från oss omfattas av en 24-månaders tillverkargaranti.

2. Garantin täcker inte någon typ av oavsiktlig eller avsiktlig mekanisk skada (revor, skärsår, etc.), samt skador orsakade av vårdslös och felaktig användning.

XI. Klagomål

1. Grunden och omfattningen av Säljarens ansvar gentemot Konsumenten om Produkten är oförenlig med Försäljningsavtalet anges i bestämmelserna i kapitel 5a i Konsumenträttslagen.

2. FOX Robert Nowakowski är ansvarig för fysiska defekter hos varan som upptäcks inom två år från datumet för leverans av varan till köparen.

3. Säljaren är skyldig att leverera Produkten till Konsumenten i enlighet med ingånget Försäljningsavtal.

4. Ett klagomål relaterat till den köpta produkten kan lämnas in av konsumenten, särskilt skriftligt till följande adress: FOX Robert Nowakowski, ul. Chłodna 40, 65-127 Zielona Góra, Polen eller via e-post: [email protected]. Det är vanligtvis tillrådligt att leverera Produkten till Säljaren tillsammans med reklamationen för att Säljaren ska kunna granska den. Säljaren kommer att svara på klagomålet inom 14 dagar efter att ha mottagit det. Om Säljaren inte svarar inom denna tid anses han ha godtagit reklamationen.

5. Om den sålda Produkten inte överensstämmer med Försäljningsavtalet, kan Konsumenten, med reservationer och på de villkor som anges i Konsumenträttslagen, begära reparation eller utbyte av den. Det förbehålls dock att om det är omöjligt eller kräver alltför höga kostnader att bringa produkten i överensstämmelse med försäljningsavtalet på det sätt som valts av konsumenten (reparation eller utbyte), kan säljaren:

a) göra en ersättning när konsumenten begär reparation, eller

b) reparationer när Konsumenten begär en ersättning, eller

c) när omöjligheten eller alltför höga kostnader gäller både reparation och utbyte, har Säljaren rätt att vägra att bringa varan i överensstämmelse med Försäljningsavtalet - i händelse av avslag har Konsumenten de rättigheter som anges i pkt. 7 nedan.

Vid bedömningen av de alltför höga kostnaderna beaktas alla omständigheter i ärendet, i synnerhet vikten av att produkten inte överensstämmer med försäljningsavtalet, värdet av produkten i överensstämmelse med försäljningsavtalet och olägenheter för konsumenten som följer av detta. från en ändring av metoden eller vägran att bringa produkten i överensstämmelse med försäljningsavtalet.

6. Säljaren reparerar eller byter ut produkten inom rimlig tid från det ögonblick den informeras av konsumenten om bristen på efterlevnad av försäljningsavtalet, och utan alltför stora besvär för konsumenten, med hänsyn till produktens specifika egenskaper och syftet för vilket konsumenten köpte den. Kostnaderna för reparation eller utbyte, inklusive i synnerhet kostnader för porto, transport, arbete och material, bärs av Säljaren.

7. Konsumenten får, med reservationer och på de villkor som anges i konsumenträttslagen, lämna en förklaring om prisavdrag eller frånträde från Försäljningsavtalet när minst en av följande situationer inträffar:

a) Säljaren vägrade att reparera eller ersätta produkten i enlighet med avsnitt 5 lit. c ovan;

b) Säljaren har inte reparerat eller ersatt produkten i enlighet med avsnitt 6 ovan;

c) Produktens bristande överensstämmelse med Försäljningsavtalet fortsätter, även om Säljaren har försökt bringa Produkten i överensstämmelse med Försäljningsavtalet;

d) Produktens bristande överensstämmelse med Försäljningsavtalet är så viktig att det motiverar en omedelbar sänkning av Priset eller frånträde från Försäljningsavtalet.

e) det framgår tydligt av Säljarens uttalande eller omständigheterna i fallet att Säljaren inte kommer att reparera eller byta ut den inom rimlig tid eller utan alltför stora besvär för Konsumenten.

Det reducerade priset måste stå i sådan proportion till det pris som härrör från försäljningsavtalet att värdet på produkten som inte överensstämmer med försäljningsavtalet förblir värdet på produkten som är förenlig med försäljningsavtalet.

8. Konsumenten får inte frånträda försäljningsavtalet om produktens bristande överensstämmelse med försäljningsavtalet är oväsentligt. Detta utesluter inte Konsumentens rätt att frånträda Försäljningsavtalet i enlighet med bestämmelserna i punkt IX i Reglerna.

9. Om bristen på efterlevnad av Försäljningsavtalet endast gäller vissa Produkter som levererats av Säljaren under Försäljningsavtalet, kan Konsumenten frånträda Försäljningsavtalet endast i förhållande till dessa Produkter, såväl som i förhållande till andra Produkter som köpts av Konsumenten tillsammans med Produkterna som är oförenliga med Försäljningsavtalet, om Konsumenten inte rimligen kan förväntas gå med på att endast behålla Produkter som överensstämmer med Försäljningsavtalet.

10. Säljaren återbetalar till Konsumenten de belopp som är skyldiga till följd av utövandet av rätten att reducera Priset omedelbart, senast inom 14 dagar från dagen för mottagandet av Konsumentens deklaration om Prissänkningen.

11. Vid frånträde från Försäljningsavtalet ska Konsumenten omedelbart återlämna varorna till Säljaren på dennes bekostnad. Säljaren returnerar Priset till Konsumenten omedelbart, dock senast inom 14 dagar efter mottagandet av Produkten eller bevis på dess retur. Säljaren returnerar Priset med samma betalningssätt som konsumenten använder, såvida han inte uttryckligen har samtyckt till ett annat retursätt, vilket inte medför några kostnader för honom.

12. Säljaren rekommenderar att konsumenten i beskrivningen av klagomålet tillhandahåller:

- information och omständigheter angående föremålet för klagomålet, i synnerhet omständigheter som tyder på att produkten inte följer försäljningsavtalet;

- begäran om reparation eller utbyte, eventuellt vid de omständigheter som nämns i avsnitt 7 ovan, en förklaring om prissänkning eller frånträde från försäljningsavtalet;

- kontaktuppgifter för den person som lämnar in klagomålet - detta kommer att underlätta och påskynda Säljarens behandling av klagomålet. Kraven i föregående mening är endast rekommendationer och påverkar inte effektiviteten av klagomål som lämnas in utan rekommendationen i fråga.

13. Säljaren är ansvarig för produktens bristande överensstämmelse med försäljningsavtalet om produktens bristande överensstämmelse med försäljningsavtalet förelåg vid tidpunkten för dess leverans och avslöjades inom två år från leveransdatumet av Produkt till konsumenten.

14. Om Konsumenten, senast vid ingåendet av Försäljningsavtalet, uttryckligen och separat accepterat avsaknaden av en specifik egenskap hos Produkten, är Säljaren inte ansvarig för Produktens bristande överensstämmelse med Försäljningsavtalet enligt principerna i art. 43b avsnitt 4 å konsumenträttslagen, dvs.

a) när det gäller lämplighet för de ändamål för vilka denna typ av produkter vanligtvis används, med beaktande av tillämpliga rättsliga bestämmelser, tekniska standarder eller god praxis;

b) när det gäller att vara närvarande i sådan mängd och ha sådana egenskaper, inklusive hållbarhet och säkerhet, som är typiska för denna typ av produkter, som konsumenten rimligen kan förvänta sig, med hänsyn till produktens art och den offentliga försäkran om Säljare, med förbehåll för art. 43b avsnitt 2 punkt 2 konsumenträttslagen;

c) om det är av samma kvalitet som provet eller mönstret som Säljaren gjorde tillgängligt för Konsumenten innan försäljningsavtalet ingicks och motsvarar beskrivningen av sådant prov eller mönster;

d) leverans av Produkten med förpackning, tillbehör och instruktioner som Konsumenten rimligen kan förvänta sig att tillhandahållas.

XII. Slutbestämmelser

1. FOX förbehåller sig rätten att ändra dessa regler. Ändringen av Regelverket träder i kraft vid publicering på Butikens hemsida. Beställningar som görs före datumet för införandet av ändringar i dessa regler kommer att behandlas på grundval av de bestämmelser som är i kraft på dagen för beställningen av kunden.

2. Reglerna utesluter eller begränsar inte några rättigheter för kunden som är konsument, som han har rätt till enligt tvingande lag. I händelse av konflikt mellan bestämmelserna i förordningarna och tvingande lagbestämmelser som ger konsumenter rättigheter, ska dessa bestämmelser ha företräde.

3. Dessa föreskrifter gäller från och med den 19 januari 2023.

  • Registrera

Nytt kontoregister

Har du redan ett konto?
Logga in istället Eller Återställ lösenord