SEKRETESS- OCH COOKIESPOLICY FÖR FOXFASHION.SE ONLINEBUTIKEN


1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1. Denna integritetspolicy för nätbutiken (hädanefter kallad "sekretesspolicyn") är avsedd för informationsändamål, vilket innebär att den inte utgör en källa till skyldigheter för nätbutikens kunder.

1.2. Administratör för personuppgifter som samlas in via onlinebutiken är FOX Robert Nowakowski med säte i Zielona Góra 65-127, ul. Chłodna 40, Polen NIP: 973-086-4321 Regon: 081048950, e-postadress: [email protected], tel +48 663 530 075 (avgift som för ett standardsamtal - enligt relevant operatörs prislista) - nedan kallad "Administratör" och även vara Säljaren.

1.3. Kundens personuppgifter behandlas i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997 (Journal of Laws 1997, nr 133, punkt 883, med ändringar) (nedan kallad "Personuppgiftslagen") och Lag om tillhandahållande av elektroniska tjänster av den 18 juli 2002 (Tidskrift 2002, nr 144, punkt 1204, med ändringar). Personuppgifter är de uppgifter som avses i art. 6 i personuppgiftslagen (nedan kallad "Personuppgifter");

1.4. Administratören är särskilt noga med att skydda de registrerades intressen, och ser särskilt till att de uppgifter som samlas in av honom behandlas i enlighet med lagen; samlas in för specificerade, lagliga ändamål och inte utsätts för ytterligare behandling som är oförenlig med dessa ändamål; materiellt korrekta och adekvata i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas och lagras i en form som möjliggör identifiering av registrerade under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.

1.5. Alla ord, uttryck och akronymer som förekommer på denna webbplats och som börjar med stor bokstav (t.ex. säljare, nätbutik, elektronisk tjänst) ska förstås i enlighet med deras definition i onlinebutikens regler.

2. SYFTE OCH OMFATTNING FÖR DATAINSAMLING OCH MOTTAGARE AV DATA

2.1. Varje gång är syftet, omfattningen och mottagarna av uppgifter som behandlas av Administratören ett resultat av Kundens samtycke eller lagbestämmelser och förtydligas som ett resultat av åtgärder som vidtas av Kunden i Webbutiken. Till exempel, om kunden väljer personlig hämtning istället för en budförsändelse vid beställningen, kommer hans personuppgifter att behandlas i syfte att ingå och genomföra försäljningsavtalet, men kommer inte längre att göras tillgängliga för transportören som utför transporten på uppdrag av administratören.

2.2. Möjliga syften med att samla in kundpersonuppgifter av administratören:

a. ingående och implementering av försäljningsavtalet eller tjänsteavtalet (t.ex. konto).

b. direkt marknadsföring av Administratörens egna produkter eller tjänster.

2.3. För andra (andra) ändamål kan Kundens Personuppgifter komma att behandlas på grundval av fritt givna samtycke och tillämpliga lagbestämmelser.

2.4. Möjliga mottagare av kundpersonuppgifter:

a. när det gäller en Kund som använder leveransmetoden per post eller bud i Onlinebutiken, gör Administratören de insamlade Personuppgifterna om Kunden tillgängliga för den valda transportören eller mellanhand som utför försändelsen på begäran av Administratören.

b. i fallet med en Kund som använder elektronisk betalning eller betalkortsbetalning i nätbutiken, tillhandahåller Administratören de insamlade personuppgifterna om kunden till den utvalda enheten som hanterar ovanstående betalningar i nätbutiken.

2.5. Administratören kan behandla följande personuppgifter om kunder som använder onlinebutiken: namn och efternamn; e-postadress; kontakt telefonnummer; leveransadress (gata, husnummer, lägenhetsnummer, postnummer, stad, land), adress till bostad/företag/registrerat kontor (om annan än leveransadressen), bankkontonummer. När det gäller kunder som inte är konsumenter kan administratören dessutom behandla kundens företagsnamn och skatteidentifikationsnummer (NIP).

2.6. Att tillhandahålla Personuppgifter av Kunden är frivilligt, men nödvändigt för att ingå och verkställa Försäljningsavtalet, samt dess uppgörelse.

2.7. Att tillhandahålla personuppgifter kan vara nödvändigt för att ingå och implementera avtalet om tillhandahållande av tjänster. Varje gång har omfattningen av data som krävs för att ingå ett lämpligt avtal tidigare angivits i Onlinebutiken, som en del av andra kommunikationskanaler med Kunden eller i Reglerna.

2.8. Grunden för behandlingen av Kundens Personuppgifter är behovet av att fullgöra det avtal som han är part i eller att vidta åtgärder på dennes begäran innan det ingås. Vid databehandling i syfte att direktmarknadsföra handläggarens egna produkter eller tjänster är grunden för sådan behandling fullgörandet av lagligt motiverade ändamål som handläggaren eftersträvar (enligt artikel 23.4 i personuppgiftslagen). , ett juridiskt motiverat syfte är i synnerhet direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller administratörens tjänster).

3. RÄTTEN ATT KONTROLLERA, ÅTKOMMA OCH RÄTTA DINA DATA

3.1. Kunden har rätt att få tillgång till och korrigera sina personuppgifter.

3.2. Varje person har möjlighet att utöva de rättigheter som följer av personuppgiftslagen, i synnerhet rätten att få tillgång till sina egna personuppgifter, rätten att begära uppdatering, rättelse och radering av dem samt rätten att göra invändningar i de fall som anges i bestämmelserna i denna lag.

4. KOMMERSIELL INFORMATION

4.1. Administratören har teknisk förmåga att kommunicera med kunden på distans (t.ex. e-post).

4.2. Kommersiell information relaterad till den kommersiella verksamheten som bedrivs av administratören eller enheter som samarbetar med honom får endast skickas i enlighet med den vilja som uttrycks av kunden för att genomföra avtalet för tillhandahållande av nyhetsbrevstjänsten.

5. COOKIES

5.1. Webbutiken använder teknik som lagrar och kommer åt information på Kundens dator eller annan enhet som är ansluten till nätverket (särskilt med hjälp av cookies) för att ge Kunden maximal komfort vid användning av Nätbutiken, inklusive för statistiska ändamål och för anpassning. till kundens intressen presenterat reklaminnehåll, inklusive administratörens partners och annonsörer. Vid Kundens besök i Nätbutiken kan uppgifter om besöket automatiskt samlas in, i form av domännamnet på den webbplats varifrån Kunden hänvisades till Webbutikens webbplats, webbläsartyp, typ av operativsystem, IP-adress, Kund-ID och annan information som överförs via http-protokollet. . Dessutom kan administratören behandla driftsdata eller information om platsen för den enhet som används för att komma åt onlinebutiken.

5.2. En cookie är liten textinformation som skickas av servern och sparas på klientens enhet (vanligtvis på datorns hårddisk eller mobilenhet). Den lagrar information som nätbutiken kan behöva anpassa till sätten att använda den av kunden och för att samla in statistisk information om nätbutiken, t ex vilka sidor som har besökts, vilka element som laddas ner och data om domännamnet för Internetleverantör eller besökarens ursprungsland samlar i allmänhet inte in någon information som tillåter identifiering av kunden, även om denna information ibland kan ha karaktären av personuppgifter, dvs. data som gör det möjligt att tilldela vissa beteenden till en specifik användare.

5.3. Cookies som används i Webbutiken används i första hand för att anpassa dess innehåll till Kundens preferenser och för att öka användbarheten och personaliseringen av innehållet på webbplatser.

5.4. Cookies som används i nätbutiken är inte skadliga för kunden eller för den dator/slutenhet som används av kunden, så vi rekommenderar att inte inaktivera deras support i webbläsare. Webbutiken använder två typer av cookies: sessionscookies, som förblir sparade på kundens dator eller mobila enhet tills man loggar ut från hemsidan eller stänger av programvaran (webbläsare), och beständiga cookies, som finns kvar på kundens enhet för att tid som anges i cookieparametrarna eller tills de raderas manuellt i en webbläsare.

5.5. Mer information om cookies som används av Google Analytics – ett onlineverktyg som används av Online Store för att analysera webbplatsstatistik (inklusive demografisk data och intresserapporter), finns i Google Analytics sekretesspolicy.

5.6. Kunden kan ändra hur cookies används av webbläsaren, inklusive blockering eller radering av cookies från Online Store (och andra webbplatser). För att göra detta måste du ändra dina webbläsarinställningar. Borttagningsmetoden varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Information om hur man tar bort cookies bör finnas tillgänglig på fliken "Hjälp" i den valda webbläsaren.

5.7. Detaljerad information om hantering av cookies på en mobiltelefon eller annan mobil enhet finns i användarmanualen/instruktionsmanualen för den givna telefonen eller mobilenheten.

5.8. Att begränsa användningen av cookies på en given enhet förhindrar eller avsevärt försvårar korrekt användning av Onlinebutiken, till exempel innebär det oförmåga att upprätthålla en inloggningssession.

6. KONTAKT MED ADMINISTRATÖREN

6.1. Kunden kan kontakta administratören direkt när som helst genom att skicka ett lämpligt meddelande skriftligt eller via e-post till administratörens adress som anges i början av integritetspolicyn, eller per telefon på det telefonnummer som anges i början av integritetspolicyn .

6.2. Administratören lagrar korrespondens med Kunden för statistiska ändamål och för bästa och snabbaste möjliga svar på nya förfrågningar, såväl som inom ramen för klagomålslösning och eventuella beslut om administrativa ingripanden på det angivna Kontot baserat på rapporter. Adresser och data som samlas in på detta sätt kommer inte att användas för kommunikation med Kunden i något annat syfte än att behandla begäran.

7. SÄKERHET

7.1. Administratören tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett skydd av de behandlade personuppgifterna som är lämpliga för de hot och kategorier av data som skyddas, och skyddar i synnerhet uppgifterna mot utlämnande till obehöriga, borttagning av obehörig person, behandling i strid med gällande bestämmelser och förändring, förlust, skada eller förstörelse.

7.2. Administratören tillhandahåller på lämpligt sätt följande tekniska åtgärder för att förhindra obehöriga personer från att erhålla och ändra personuppgifter som skickas elektroniskt:

a. Säkra datamängden mot obehörig åtkomst.

b. SSL-certifikat på webbbutikens sidor där kunddata tillhandahålls.

c. Kryptering av data som används för auktorisering av kunden.

d. Tillgång till kontot endast efter att ha angett en individuell inloggning och lösenord.

8. SLUTBESTÄMMELSER

8.1. I händelse av tvivel eller motsägelser mellan integritetspolicyn och samtycken som beviljats ​​av kunden, oavsett bestämmelserna i integritetspolicyn, är grunden för våra handlingar och fastställande av verksamhetens omfattning alltid de medgivanden som kunden frivilligt har beviljat eller juridiskt. bestämmelser. Detta dokument är endast av allmän, informativ karaktär (det är inte ett kontrakt eller regler).

8.2. Eventuella ändringar av integritetspolicyn och cookies kommer att göras tillgängliga på denna webbplats.

8.3. Denna version av integritetspolicyn är giltig från 7 april 2022.

Om du har några tvivel angående principerna för integritetspolicyn, vänligen kontakta FOX Robert Nowakowski (e-postadress: [email protected] telefon: +48 663530075 (ul. Chłodna 40, 65-127 Zielona Góra, Polen)

  • Registrera

Nytt kontoregister

Har du redan ett konto?
Logga in istället Eller Återställ lösenord